Aktualności

Powszechna Spółdzielnia Spożywców “Konsum Robotniczy” w Cieszynie

Cieszyn, ul. Rynek 17

NIP 548-007-53-30

E-mail: sekretariat@spolem-cieszyn.com.pl

Tel.: 33 8521 981 do 84

Fax: 33 8521 988

Zakład produkcyjny:

GARMAŻERNIA

Cieszyn, ul. Słoneczna 12

tel. 33 852 08 48, 33 851 36 95

Tutaj jestesmy