Produkcja

Choć z Cieszyńskimi Kanapkami związana jest długoletnia historia, miejsce, w którym powstają, jest nowe. Na początku roku 2018 zakład garmażeryjny Społem Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Konsum Robotniczy” w Cieszynie przeprowadził się z ul. Srebrnej do nowego miejsca. Pracę w nowym miejscu ułatwia nowoczesne, profesjonalne wyposażenie.